جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر برگزار شد. ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر برگزار شد.

به‌منظور بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن در استان جلسه شورای تأمین مسکن به ریاست استاندار بوشهر برگزار شد.

بایگانی‌های بوشهر - بین نیوز
نصب مخازن مکانیزه زباله در سطح شهر بوشهر ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

نصب مخازن مکانیزه زباله در سطح شهر بوشهر

سری جدید مخازن مکانیزه زباله در شهر بوشهر