هزینه یک روز مدیریت شهری سمنان ۷/۵ میلیارد ریال است ۰۹ اسفند ۱۳۹۷

معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان خبر داد؛
هزینه یک روز مدیریت شهری سمنان ۷/۵ میلیارد ریال است

شهرداری ها درآمد ثابت و یکنواخت در همه ی ماه های سال ندارند و همیشه درآمدهای ماه های پایانی سال و نیمه ی دوم سال بیشتر از شش ماهه اول سال است

بایگانی‌های سمنان - بین نیوز
چیزی یافت نشد !