آدرس جدید انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
بایگانی‌های انبوه سازان استان تهران - بین نیوز
تلاش انبوه‌سازان برای بازآفرینی بافت فرسوده شهری ۰۳ آذر ۱۳۹۷

تلاش انبوه‌سازان برای بازآفرینی بافت فرسوده شهری

انجمن انبوه‌سازان با تمام توان وارد فاز بازآفرینی شهر خواهد شد.

امضاء تفاهم‌نامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهر جدید هشتگرد ۲۸ آبان ۱۳۹۷

امضاء تفاهم‌نامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهر جدید هشتگرد

عملیات ساخت 10 هزار واحد مسکونی در شهر جدید هشتگرد با امضای این تفاهم‌نامه به زودی شروع خواهد شد. پروژه ساخت این تعداد واحد مسکونی قطعاً کار بزرگی است.

تشریح وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت ساختمان در ایران توسط مهندس احمد خرم ۰۵ آبان ۱۳۹۷

تشریح وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت ساختمان در ایران توسط مهندس احمد خرم

مهندس احمد خرم - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو یی رادیویی به تشریح وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت ساختمان در ایران پرداخت و راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی راتشریح کرد

فصل نامه اطلاع رسانی, تحلیلی و آموزشی انجمن کارفرمایان انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران ۲۰ مهر ۱۳۹۷

فصل نامه اطلاع رسانی, تحلیلی و آموزشی انجمن کارفرمایان انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

برای دانلود:   شماره ۱ زمستان ۹۶