بایگانی‌های نوسازی - بین نیوز
ظرفیت ثروت‌آفرینی از بخش گردشگری در یاسوج وجود دارد ۰۷ مهر ۱۳۹۸

ظرفیت ثروت‌آفرینی از بخش گردشگری در یاسوج وجود دارد

سیدمحمد پژمان در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد، استفاده از سرمایه بخش خصوصی را از الزامات توسعه خواند و گفت: ظرفیت ثروت‌آفرینی از بخش گردشگری در یاسوج وجود دارد.

نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران

مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران

احداث فضای باز شهری در تراز همکف پروژه امیرکبیر ۰۷ مرداد ۱۳۹۸

احداث فضای باز شهری در تراز همکف پروژه امیرکبیر

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از تأمین فضای باز شهری و برخی از خدمات مورد نیاز محله شکوفه در تراز همکف پروژه امیرکبیر خبر داد.

اجرای امور مشترک میان شهرداری منطقه دو و سازمان نوسازی شهرداری تهران ۰۱ آبان ۱۳۹۷

اجرای امور مشترک میان شهرداری منطقه دو و سازمان نوسازی شهرداری تهران

تعامل، هم‌افزایی و تسریع در روند اجرای امور مشترک میان شهرداری منطقه دو و سازمان نوسازی شهرداری تهران انجام شد.