بایگانی‌های نوسازی - بین نیوز
ظرفیت ثروت‌آفرینی از بخش گردشگری در یاسوج وجود دارد 07 مهر 1398

ظرفیت ثروت‌آفرینی از بخش گردشگری در یاسوج وجود دارد

سیدمحمد پژمان در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد، استفاده از سرمایه بخش خصوصی را از الزامات توسعه خواند و گفت: ظرفیت ثروت‌آفرینی از بخش گردشگری در یاسوج وجود دارد.

نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران 26 شهریور 1398

نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران

مستندنگاری پروژه های شاخص شهر تهران

احداث فضای باز شهری در تراز همکف پروژه امیرکبیر 07 مرداد 1398

احداث فضای باز شهری در تراز همکف پروژه امیرکبیر

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از تأمین فضای باز شهری و برخی از خدمات مورد نیاز محله شکوفه در تراز همکف پروژه امیرکبیر خبر داد.

اجرای امور مشترک میان شهرداری منطقه دو و سازمان نوسازی شهرداری تهران 01 آبان 1397

اجرای امور مشترک میان شهرداری منطقه دو و سازمان نوسازی شهرداری تهران

تعامل، هم‌افزایی و تسریع در روند اجرای امور مشترک میان شهرداری منطقه دو و سازمان نوسازی شهرداری تهران انجام شد.