ارتباط با جشنواره جایزه سال ساختمان:

دبیرخانه ی دائمی <جایزه سال> در ساختمان مرکزی انجمن تشکیل وعلاقه مندان می توانند از راه سامانه آنلاین ارتباطی که به همین منظور در دست طراحی است با بخش های مختلف دبیرخانه جایزه ارتباط برقرارکنند.

لطفا برای هرگونه حمایت مادی و معنوی و پرسش های احتمالی، با تلفن های زیر تماس بگیرید:

۴۴۴۸۱۱۶۲  ۰۲۱

۰۹۳۵۶۲۴۹۹۹

۰۹۲۱۵۹۲۷۱۶۲

نشانی موقت دبیرخانه:

تهران/اشرفی اصفهانی/ بالاتر از میدان پونک/ کوچه پنجم/ ساختمان آریا/پلاک ۶۲/ واحد ۲