گسترش حاشیه نشینی چه تبعاتی دارد؟ 30 شهریور 1399

گسترش حاشیه نشینی چه تبعاتی دارد؟

فیلم سینمائی «مغزهای کوچک زنگ زده»، روایتی دلهره آور از زندگی کسانیست که در حاشیه شهر درگیر چنان فقری هستند که در آن عشق، آموزش و زندگی معنایی جز آن دارد که در ظاهر برنامه های شکیل تلویزیون نمایش داده می‌شود.

علمی پژوهشی - بین نیوز
چیزی یافت نشد !