کتاب پژوهشهای باستان شناختی خان آباد الیگودرز لرستان منتشر شد 28 تیر 1401

بین نیوز گزارش می دهد؛
کتاب پژوهشهای باستان شناختی خان آباد الیگودرز لرستان منتشر شد

کتاب پژوهش های باستان شناسی خان آباد، در راستای مطالعات باستانشناسی در روستای خان آباد الیگودرز به همت دکتر مصطفی عبداللهی تهیه شده است و توسط انتشارات تین نگار به چاپ رسید.

انتشارات - بین نیوز
چیزی یافت نشد !