مرگ‌های قطاری … 28 اسفند 1402

بین نیوز گزارش می دهد:
مرگ‌های قطاری …

مروری بر سوانح ریلی ایران، طی دهه‌ی اخیر.

مقالات - بین نیوز
نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو … 05 آذر 1401
ضرورت تعامل حوزه ریلی دولت با بخش خصوصی

نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو …

در نزد خداوند، برای هر یک از این اَصناف، گشایشی و هر یک را بر والی حقی است. آن قدر که حال او نیکو دارد و کارش را به صلاح آورد. با دانشمندان و حکیمان، فراوان گفتگو کن در تثبیت آن چه امور بلاد تو را به صلاح می آورد. نباید بدین بهانه که به کارهای بزرگ می پردازی، از کارهای کوچکشان غافل مانی. سفارش مرا در حق بازرگانان و پیشه وران بپذیر و درباره آن ها به کارگزارانت نیکو سفارش کن. اینان مردمی مسالمت جویند که نه از فتنه گری هایشان بیمی است و نه از شر و فسادشان وحشتی. برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان پردازی. اگر والی از مردم رخ بپوشد، چگونه تواند از شوربختی ها و رنج های آنان آگاه شود؟ بخشی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر

گردشگری، ساحل، دریا: سیاست، استراتژی، توسعه 23 خرداد 1401
بین نیوز گزارش می دهد؛

گردشگری، ساحل، دریا: سیاست، استراتژی، توسعه

در بیستمین روز از دومین ماه سال 2014 میلادی، سند نهایی استراتژی اتحادیه اروپا برای توسعه، رشد و بهبود رقابت پذیری گردشگری ساحلی دریایی در حوزه اتحادیه اروپا، در پایتخت بلژیک تصویب و ابلاغ شد. سندی که براساس سال ها مطالعه و بررسی و به دنبال برون رفت از بحران اقتصادی در این اتحادیه در اولویت قرار گرفت. در ادامه نگاهی اجمالی به این سند، خواهیم داشت.

ساختمان متروپل آبادان؛ چراهای ریزش و نقش دستگاه های متولی شهری در بروز حادثه 09 خرداد 1401
بین نیوز گزارش می دهد؛

ساختمان متروپل آبادان؛ چراهای ریزش و نقش دستگاه های متولی شهری در بروز حادثه

اعلام شد دستوراتی صادر شده است که مقصران حادثه ریزش ساختمان آبادان در اسرع وقت شناسایی و به مردم معرفی شوند تا دیگر شاهد حوادث تلخی از این دست نباشیم. گرچه این حساسیت جمعی برای شناسایی و برخورد با مقصران حادثه رویکرد مطلوبی است، اما در صورتی که مجدداً در شناسایی ریشه مشکلات کم کاری و با این حادثه یا سایر اتفاقات مشابه به صورت سطحی و ظاهری برخورد شود، قطعاً باید شاهد تکرار فاجعه های مشابهی باشیم.

علی در سال ۱۴۰۱ … !!! 03 اردیبهشت 1401

علی در سال ۱۴۰۱ … !!!

نوشتن آنسان سخت و پیچیده می آید که بخواهی از کسی بنویسی که خودش هم بسیار سخت و پیچیده است. کسی که گر چه ظاهری آرام و ساده و معمولی دارد ؛ اما دنیایش به شدت عمیق ؛ بلند و غیر قابل باور است‌!

از شعار تا عمل … 29 فروردین 1401
بین نیوز گزارش می دهد؛

از شعار تا عمل …

جامعه امروز ما گرفتارحجم عظیمی از سخنرانی های ژورنالیستی درمحافل ومجالس شده وبه همین لحاظ ازسخنرانیهایی که فاقد پشتوانه عملی است اشباع گردیده وتقریباًپرداختن به مباحث تئوریک وایده آلیستی درمیان مردم حتی اقشارمذهبی که وسیع‌ترین جامعه انسانی درکشورهستند با استقبال کمتری مواجه می شود.

اشتباهات رایج در برآورد هزینه پروژه های ساختمانی 25 آبان 1400

اشتباهات رایج در برآورد هزینه پروژه های ساختمانی

برآورد هزینه ساخت و ساز یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش های مدیریت پروژه ساختمانی است. برای ارتقاء مهارت های برآوردسازی هزینه شما ابتدا باید این مسئله را درک کنید که هر پروژه با دیگری متفاوت است و هیچ یک شبیه دیگری نیست.