نخستین نشست علمی تخصصی دانشنامه مهندسی برگزاری می‌شود 04 شهریور 1398

نخستین نشست علمی تخصصی دانشنامه مهندسی برگزاری می‌شود

نخستین نشست علمی تخصصی دانشنامه مهندسی در ایران با برگزاری میزگرد تشابهات و تفاوت‌های دانشنامه‌های مهندسی و سخنرانی در خصوص نیاز و کاربرد دانشنامه مهندسی در ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن در تهران برگزار می‌شود.

اخبار همایش - بین نیوز
برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان 09 دی 1397

برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان

همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی با رویكرد چالش‌ها، ضرورت‌ها و راهكارها در تاریخ ۲۶ و ۲۷ دی‌ و نخستین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل ونقل نیز از ۲۷ تا ۳۰ دی در اصفهان برگزار می‌‌شود.

برگزاری نشست تخصصی با عنوان تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آشنایی با روند پرونده های شورای امن شهرداری 18 آذر 1397

برگزاری نشست تخصصی با عنوان تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آشنایی با روند پرونده های شورای امن شهرداری

تبصره ۷ ماده 100 قانون شهرداری و آشنایی با روند پرونده های شورای امن شهرداری