انتصاب سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی سازمان ۲۱ مهر ۱۳۹۹

انتصاب سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی سازمان

"مهدی آبشاری" سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی سازمان مهندسی و عمران شد.

بایگانی‌های انتصابات - بین نیوز
چیزی یافت نشد !