انتصاب سرپرست جدید اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری. ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

انتصاب سرپرست جدید اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری.

طی حکمی از سوی مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، "امیر خادمی" مشاور معاون فنی و عمرانی و مدیر حوزه معاونت با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری منصوب شد.

بایگانی‌های انتصابات - بین نیوز
چیزی یافت نشد !