گسترش حاشیه نشینی چه تبعاتی دارد؟ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

گسترش حاشیه نشینی چه تبعاتی دارد؟

فیلم سینمائی «مغزهای کوچک زنگ زده»، روایتی دلهره آور از زندگی کسانیست که در حاشیه شهر درگیر چنان فقری هستند که در آن عشق، آموزش و زندگی معنایی جز آن دارد که در ظاهر برنامه های شکیل تلویزیون نمایش داده می‌شود.

بایگانی‌های علمی پژوهشی - بین نیوز
چیزی یافت نشد !