نخستین نشست علمی تخصصی دانشنامه مهندسی برگزاری می‌شود ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

نخستین نشست علمی تخصصی دانشنامه مهندسی برگزاری می‌شود

نخستین نشست علمی تخصصی دانشنامه مهندسی در ایران با برگزاری میزگرد تشابهات و تفاوت‌های دانشنامه‌های مهندسی و سخنرانی در خصوص نیاز و کاربرد دانشنامه مهندسی در ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن در تهران برگزار می‌شود.

بایگانی‌های اخبار همایش - بین نیوز
برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان ۰۹ دی ۱۳۹۷

برگزاری همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی در استان اصفهان

همایش ملی ساختمان پایدار و انرژی با رویكرد چالش‌ها، ضرورت‌ها و راهكارها در تاریخ ۲۶ و ۲۷ دی‌ و نخستین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل ونقل نیز از ۲۷ تا ۳۰ دی در اصفهان برگزار می‌‌شود.

برگزاری نشست تخصصی با عنوان تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آشنایی با روند پرونده های شورای امن شهرداری ۱۸ آذر ۱۳۹۷

برگزاری نشست تخصصی با عنوان تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آشنایی با روند پرونده های شورای امن شهرداری

تبصره ۷ ماده 100 قانون شهرداری و آشنایی با روند پرونده های شورای امن شهرداری