سامانه پیامکی 1370000044، آماده دریافت پیام ها و شکایت های شهروندان در خصوص صدور مجوزهای حفاری مردمی است.

به گزارش شبکه خبری تحلیلی بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، همزمان با تلاش کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمرانی در جهت فراهم ساختن امکان انجام الکترونیکی کلیه فرآیندهای صدور مجوز حفاری مردمی، سامانه پیامکی ۱۳۷۰۰۰۰۰۴۴ با هدف دریافت پیام ها و شکایت های مردمی و البته رصد و پیگیری مشکلات موجود در این زمینه راه اندازی شد.

صدور مجوزهای حفاری مردمی که معمولا برای اخذ حق انشعاب خدمات شهری ضرورت پیدا می کند، به دلیل تاثیرگذاری مستقیم آیتم های مختلف فنی بر مبلغ عوارض همواره یکی از موضوعات مشکل آفرین برای شهروندان بوده است. با استقرار کامل این فرآیند روی سامانه تهران من، کلیه مراحل اعم از ثبت درخواست، پرداخت هزینه و اخذ مجوز به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعات حضوری انجام خواهد شد.