بین نیوز سال نو را به تمامی هموطنان عزیز در همه جای کره خاکی شادباش می گوید

بین نیوز: سال ۱۴۰۱، با تمامی مصائب و مشکلات ریز و درشتش به اتمام رسید. این بسیار بدیهی است که در سالی که پشت سر می گذاریم، اقتصاد معیشتی، نفس خانوارهای ایرانی را به شماره انداخت و بی تدبیری های پی در پی دولتمردان، نه تنها گره ای از مشکلات مردم باز نکرد، بلکه هر بار و هر تصمیمی، گره ای کور بر درآمد خاوار افزود.

از بعد رسانه، بزرگترین مشکل و ناقصی سال ۱۴۰۱، کاهش سرعت اینترنت و فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و ضعف مفرط اطلاع رسانی بود. با تمام وجود آرزو می کنیم سال ۱۴۰۲، عقلانیت در تصمیم گیری به دولتیان برگردد و با تمام وجود درک کنند که شبکه های اجتماعی، مکانی برای پرسه زدن و وقت تلف کردن نیست. بلکه مکان نوینی برای خلق فرصت و ثروت است و این ظلم فاحشی که با محدودیت های اینترنتی بر مردم تحمیل شد، هر چه زوتر برطرف شود.

با تمامی مسائل و مصائب بدانیم که عید در راه است و شادی و نشاط حق مردم عزیز و دلشاد ما است و با هیچ بهانه و ترفندی، شاد زیستن و ساد بودن نباید از مردم گرفته شود.

بین نیوز آغاز سال ۱۴۰۲ شمسی را به تمامی هموطنان گرامی، در جایجای خاک گرانقدر و دورترین نقاط دنیا شادباش می گوید و بهترین ها را در سال جدید برای همه مردم وطن آرزو می کند.

شاد باش و دیر زی …