فاطمه اشدری، عضو شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: ایجاد واحدهای تجاری، درصد کمی از فضای حیاط مدارس با کاربری های مرتبط و فرهنگی متناسب با نیاز مدارس می تواند در تأمین نیازهای دانش آموزان و توانمند سازی مالی مدارس مؤثر باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، عضو شورای اسلامی شهر قزوین، فاطمه اشدری اظهار کرد؛ تجاری سازی در مدارس هیچ آسیبی به جریان آموزشی، ورزشی و تربیتی دانش آموزان نمی زند و مطابق با کاربری فرهنگی و نیاز دانش آموزان خواهد بود.

وی در ادامه اضافه کرد؛ فضای مدرسه کاربری آموزشی دارد و در این جریان تغییر کاربری اتفاقی نمی افتد و تنها در برخی مدارس که شرایط آن لحاظ شده و مطابق با ضوابط شهرسازی، آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و قوانین شهرداری است چند واحد تجاری مغازه احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد؛ در هنگام تصویب این قانون مطمئناً کارشناسان همه جوانب را بررسی کرده اند و مدارسی را جهت احداث واحدهای تجاری انتخاب نموده اند که به سرانه آموزشی، تربیتی و ورزشی لطمه وارد نکند.

به گفته وی، حتماً فضای مدرسه اجازه ایجاد مغازه و واحد تجاری را می دهد، در غیر اینصورت آموزش و پرورش مجوز صادر نمی کرد؛ با توجه به اینکه بنده خود از خانواده آموزش و پرورش هستم و دغدغه دانش آموزان را دارم، بر این اساس ما قرار نیست اجازه احداث هر کاربری تجاری را بدهیم.

اشدری عنوان کرد؛ آموزش و پرورش دلسوز دانش آموزان است، اینکه در کنار مدرسه واحدهایی وجود داشته باشد که نیاز دانش آموزان تأمین شود و از طرف دیگر با توجه به توانمند شدن مالی مدارس نیازهای اقتصادی آنان نیز تأمین شود، بسیار ارزشمند است.

این مقام مسؤول اظهار داشت: قرار نیست این مغازه ها هر نوع کاربری داشته باشند، نوع کاربری این مغازه ها باید با نیاز دانش آموزان مطابقت داشته باشد و موجب تسهیل در برآورده شدن نیاز دانش آموزان و مدرسه شود و از سویی امنیت مدرسه را نیز به خطر نیاندازد.

فاطمه اشدری در پایان یادآور شد؛ اگر این طرح به خوبی و طبق ضوابط اجرایی نشود زیر سؤال خواهد رفت و در این راستا قطعاً آموزش و پرورش نیز بر اساس ضوابط نو سازی مدارس و قوانین شهر سازی و ماده پنج نسبت به این طرح اقدام می نماید.

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری