به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، عضو شورای اسلامی شهر قزوین، فاطمه اشدری اظهار کرد؛ تجاری سازی در مدارس هیچ آسیبی به جریان آموزشی، ورزشی و تربیتی دانش آموزان نمی زند و مطابق با کاربری فرهنگی و نیاز دانش آموزان خواهد بود.

وی در ادامه اضافه کرد؛ فضای مدرسه کاربری آموزشی دارد و در این جریان تغییر کاربری اتفاقی نمی افتد و تنها در برخی مدارس که شرایط آن لحاظ شده و مطابق با ضوابط شهرسازی، آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و قوانین شهرداری است چند واحد تجاری مغازه احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر قزوین در ادامه سخنانش خاطر نشان کرد؛ در هنگام تصویب این قانون مطمئناً کارشناسان همه جوانب را بررسی کرده اند و مدارسی را جهت احداث واحدهای تجاری انتخاب نموده اند که به سرانه آموزشی، تربیتی و ورزشی لطمه وارد نکند.

به گفته وی، حتماً فضای مدرسه اجازه ایجاد مغازه و واحد تجاری را می دهد، در غیر اینصورت آموزش و پرورش مجوز صادر نمی کرد؛ با توجه به اینکه بنده خود از خانواده آموزش و پرورش هستم و دغدغه دانش آموزان را دارم، بر این اساس ما قرار نیست اجازه احداث هر کاربری تجاری را بدهیم.

اشدری عنوان کرد؛ آموزش و پرورش دلسوز دانش آموزان است، اینکه در کنار مدرسه واحدهایی وجود داشته باشد که نیاز دانش آموزان تأمین شود و از طرف دیگر با توجه به توانمند شدن مالی مدارس نیازهای اقتصادی آنان نیز تأمین شود، بسیار ارزشمند است.

این مقام مسؤول اظهار داشت: قرار نیست این مغازه ها هر نوع کاربری داشته باشند، نوع کاربری این مغازه ها باید با نیاز دانش آموزان مطابقت داشته باشد و موجب تسهیل در برآورده شدن نیاز دانش آموزان و مدرسه شود و از سویی امنیت مدرسه را نیز به خطر نیاندازد.

فاطمه اشدری در پایان یادآور شد؛ اگر این طرح به خوبی و طبق ضوابط اجرایی نشود زیر سؤال خواهد رفت و در این راستا قطعاً آموزش و پرورش نیز بر اساس ضوابط نو سازی مدارس و قوانین شهر سازی و ماده پنج نسبت به این طرح اقدام می نماید.

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری