با هدف رفع نیازهای اساسی مشتریان بانک مسکن طرح سپرده‌گذاری ممتاز تابش با دو روش به اجرا گذارده شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از پایگاه خبری بانک مسکن، با هدف رفع نیازهای اساسی مشتریان بانک مسکن در حوزه‌های جانبی به ویژه بخش مسکن امکان سرمایه‌گذاری در طرح سپرده ممتاز «تابش» با ویژگی‌های خاص فراهم شد.

این طرح به دو روش سرمایه‌گذاری با دوره انتظار سه ماهه و ۶ ماهه در بانک مسکن به اجرا گذارده شده است و حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب در آن ۵۰ میلیون تومان است.

حداکثر سقف تسهیلات پرداختی در طرح ممتاز تابش مرابحه منصوب بخش مسکن ۱۶۰ میلیون تومان و مرابحه عام بخش مسکن یا خدمات ۱۰۰ میلیون تومان است که نرخ سود تسهیلات مرابحه از محل حساب این طرح برای دوره انتظار ۶ ماهه ۱۲ درصد و برای دوره انتظار ۳ ماهه ۱۳ درصد است.

لازم به ذکر است، حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات توام طرح تابش، پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم (صرفا مرابحه منصوبات و حداکثر تا سقف ۸۰ میلیون تومان) ۵ ساله است و نرخ سود تسهیلات توام از محل اوراق گواهی حق تقدم (صرفا مرابحه منصوبات و حداکثر تا سقف ۸۰ میلیون تومان) ۲۲.۵ درصد است.