مدیر پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش از پیشرفت 50 درصدی این پروژه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از روابط عمومی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، سیدمهدی پورهاشمی با اعلام این خبر افزود: اجرای ستون های میانی و شمع های پیرامونی پروژه به پایان رسیده و اجرای تیر و دال طبقات در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر عملیات خاکبرداری، آرماتوربندی، بتن ریزی و قالب بندی بخش های مختلف درطبقات منفی ۵ و منفی ۶ در حال انجام است. آرماتوربندی و قالب بندی طبقه همکف تجاری نیز در برنامه آتی قرار دارد.

مدیر پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش پیشرفت پروژه را بالغ بر ۵۰ درصد دانست و ابراز امیدواری کرد: در صورت تامین منابع مورد نیاز، ۹ طبقه پارکینگ در سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

گفتنی است پارکینگ طبقاتی نیایش، سازه ای در ۱۱ طبقه ( ۹ طبقه پارکینگ در تراز منفی و ۲ طبقه تجاری در تراز مثبت ) با ظرفیت ۱۲۷۸ خودرو، جهت تامین پارکینگ مورد نیاز شهروندان احداث می شود و امکان مراجعه کم‌دردسر شهروندان به پردیس سینمایی ملت، بوستان ملت و بیمارستان قلب شهید رجایی را فراهم می نماید.