مهندس رجب رحمانی سرمایه گذاری در استان ها را یکی از مزیت های اشتغال و جلوگیری از مهاجرت ها برشمرده وبر توسعه شرکت های دانش بنیان در راستای نو آوری و خلاقیت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس مرکز مشاوره ایرانیان خارج از کشور در استان قزوین، از سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در استان قزوین به ویژه منطقه آزاد تجاری تاکستان استقبال کرد.
مهندس رجب رحمانی سرمایه گذاری در استان ها را یکی از مزیت های اشتغال و جلوگیری از مهاجرت ها برشمرده وبر توسعه شرکت های دانش بنیان در راستای نو آوری و خلاقیت تأکید کرد.
عضو هیات رییسه کمسیون برنامه وبودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، نام گذاری سال ها در این راستا از سوی مقام معظم رهبری را بیانگر اهمیت اشتغال،خلاقیت و نوآوری در کشور برشمرده و بر اجرای منویات رهبری در این راستا تأکید کرد.
در این دیدار رییس مرکز مشاوره ایرانیان خارج از کشور در استان قزوین اشتغال و سرمایه گذاری را دو مؤلفه اقتصادی بر شمرد و بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های مرکز مشاوره ایرانیان خارج از کشور برای رفع معضل بیکاری و اشتغال پایدار در این راستا تأکید کرد.
سید مرتضی نصری در این دیدار خواستار همکاری و هم افزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان و سایر مدیران دستگاه های اجرایی در جهت تحقق و نیل به این منظور شد.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی افزود؛ تمامی تلاش خود و همکارانم را برای افزایش اختصاص سهمیه بیمه استادکاران و کارگران ساختمانی کشور و به ویژه استان قزوین به کار خواهم بست.
مهندس رجب رحمانی در دیدار با رئیس کانون انجمن های صنفی استادکاران و کارگران صنعت ساختمان استان فزوین بیان کرد؛ این بخشی از دین نظام به این قشر مولد و اثر گذار در جامعه است.
عضو هیأت رییسه کمیسیون برنامه وبودجه و دیوان محاسبات‌ مجلس شورای اسلامی رفع مشگل بیمه تأمین اجتماعی را در کار آمدی این قشر اثر گذار بیان کرد.
رجب رحمانی گفت: امید است با اختصاص سهمیه بیمه تأمین اجتماعی این اقشار اثر گذاری آنان را در خلاقیت وانتقال خدمات فنی ومهندسی به خارج و ارز آوری توسط آنان بوده و باشیم.
در این دیدار سید محمد حسینی اشنستانی بر لزوم بهره گیری استاد کاران وکارگران صنعت ساختمان استان قزوین بر فراگیری آموزش های فنی وحرفه ای توسط این قشر و ارتقاء سطح مهارت های آنان وخلاقت ونوآوری وبر لزوم بهره گیری آموزش ها در این فرآیند تأکید کرد.
رییس کانون انجمن های صنفی استاد کاران و کارگران صنعت ساختمان استان قزوین در پایان با تقدیر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاهای اجرایی استان سازمان نطام مهندسی ساختمان در معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری فنی و حرفه ای تأمین اجتماعی مدیریت درمان تأمین اجتماعی مدیریت و کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان روسای انجمن های تخصصی ومدیران تشکل های کارگران ساختمان در شهرهای تاکستان، آبیک، بویین زهرا و البرز تقدیر و خواستار ادامه همکاری های آنان در راستای رفع مشکلات کانون انجمن های صنفی استاد کاران وکارگران صنعت ساختمان تاکستان قزوین گردید.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری