مدیرعامل شرکت یادمان سازه به اتفاق مدیرکل راه آهن تهران و شهردار منطقه 17 از پروژه احداث محور شارباغ (باز آفرینی فضای فوقانی تونل راه آهن تهران- تبریز) بازدید مشترک به عمل آوردند.

به گزارش شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران ، در بازدید مشترک مهندس “حسن صفات” مدیرعامل شرکت یادمان سازه،  “علی کاظمی منش” مدیرکل راه آهن تهران و “داود لطفی” شهردار منطقه ۱۷ بخش های مختلف پروژه احداث محور شارباغ در محدوده منطقه ۱۷ مورد بازدید میدانی قرار گرفت و تصمیماتی درخصوص مستحدثات راه آهن اتخاذ شد.

طی بازدید دیگری که با حضور مهندس صفات مدیرعامل شرکت یادمان سازه و “سید محمد فیاض” شهردار منطقه ۱۸  از کارگاه پروژه محور شارباغ در محدوده این منطقه صورت پذیرفت، آخرین وضعیت اجرایی پروژه مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

همچنین در جلسه ای که متعاقب این بازدید و در محل کارگاه پروژه برگزار شد شهردار منطقه ۱۸ از آمادگی این منطقه برای تامین فضای سبز  محور شارباغ خبر داد.

در ادامه این جلسه نیز مدیرعامل شرکت یادمان سازه بر اجرای کارشناسی و دقیق این پروژه از سوی مشاور و پیمانکار پروژه تاکید کرد.

گفتنی است ۹۱ درصد بارگذاری عرصه ۵۰ هکتاری شارباغ مطابق با مصوبه کمیسیون ماده ۵  فضای سبز و باز می باشد.