ابوالقاسم رحیمی انارکی در نشست خبری نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری درباره صندوق پس‌انداز مسکن یکم اظهار داشت: تعداد سپرده‌های افتتاحی صندوق تاکنون ۵۰۴ هزار واحد بوده که ۱۷۰ هزار سپرده اکنون فعال است و متقاضی تسهیلات هستند.

وی با بیان اینکه مانده سپرده ها به ۶۵ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: ۹۰ هزار واحد تاکنون تسهیلات گرفته‌اند که مجموعاً ۶۸ هزار میلیارد ریال بوده و از این میزان ۳۲ هزار و ۶۰۰ واحد متعلق به زوجین بوده است.

رحیمی انارکی با تاکید بر اینکه منابع صندوق پس انداز مسکن یکم تقریباً مصرف شده است، تصریح کرد: صندوق اکنون متکی به منابع بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر است و با توجه به اینکه اقساط مسکن مهر تا سال ۱۴۰۵ برای بانک مسکن امهال شده است از این محل تامین می‌شود.

رحیمی انارکی در مورد افزایش سقف تسهیلات مسکن یکم خاطرنشان کرد: منابع صندوق مسکن یکم به اتمام رسیده و اگر بخواهیم افزایش سقف داشته باشیم باید برای آن منابع پیش‌بینی شود که پیشنهادی برای اختصاص منابع صندوق توسعه ملی داده ایم اما اتفاقی نیفتاده است.

وی با تاکید بر اینکه بدون افزایش منابع افزایش سقف تسهیلات در دستور کار نیست٬ افزود: به دنبال راهکارهای دیگری هستیم مانند هدف گذاری در طرح بازآفرینی شهری تا از این طریق بتوانیم قیمت تمام شده مسکن را پایین آوریم.

وی با اشاره به تفاهم نامه بانک مسکن و بنیاد مسکن در طرح بازآفرینی شهری افزود: ۲۰ درصد منابع در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد و بانک مسکن نیز معادل آن منابع در نظر می گیرد تا با نرخ سود ۹ درصد تسهیلات برای ساخت در بافت فرسوده ارائه کند.

تعریف زنجیره تامین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه زنجیره مالی مسکن را تعریف کرده‌ایم که بخش‌های مختلفی را در بر خواهد گرفت٬ افزود: این زنجیره شامل ۴۰ بخش است که تمامی صنایع را که در بخش‌های مختلف با مسکن ارتباط دارند در بر خواهند گرفت که بر اساس این طرح تسهیلاتی برای مصالح و تجهیزات ارائه خواهد شد که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده مسکن می‌شود.

وی ادامه داد: قسمت اول طرح زنجیره مالی مسکن قرارداد با بنیاد مسکن بوده که آغاز شده است و در پایان سال کارهای آن انجام خواهد شد و زنجیره کامل تامین مالی مسکن در سه ماه دوم سال آینده تکمیل خواهد شد.

تاثیر افزایش سقف وام در قیمت مسکن

رحیمی انارکی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سقف تسهیلات مسکن منجر به افزایش قیمت می‌شود یا خیر گفت: تحقیقات نشان داده که افزایش سقف تسهیلات منجر به افزایش قیمت می‌شود اما اینکه این افزایش سقف در چه دوره‌ای از سیکل رکودی و تورمی اتفاق افتد مهم است.

وی ادامه داد: در دوره رونق افزایش تسهیلات موجب افزایش بیشتر قیمت مسکن می‌شود اما اگر این اقدام در دوره رکود در کف قیمتی انجام شود کمترین تاثیر را خواهد داشت. وی درباره تعداد انصرافی‌های صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: ۶۰ هزار نفر از سپرده‌گذاران از ادامه سپرده‌گذاری منصرف شدند که بیش از ۳۴ هزار فقره امسال اتفاق افتاده که دلیل آن افزایش قیمت مسکن بوده است.

رحیمی انارکی افزود: مانده صندوق سال گذشته بالای ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که اکنون به ۶۵ هزار میلیارد ریال رسیده و تعداد افتتاح حساب متوسط روزانه در سال گذشته ۸۰۰ حساب بود که اکنون به کمتر از ۶۰۰ فقره رسیده است.

وی در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات نیز گفت: نرخ سود تسهیلات مسکن کمترین نرخ سود در شبکه بانکی با میانگین ۱۳.۷۴ درصد است و کاهش بیشتر سود نیاز به کاهش قیمت تمام شده پول دارد که در شرایط فعلی در توان بانک نیست.

عملکرد ۱۰ ماهه بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از سخنانش درباره عملکرد این بانک اظهار داشت: در حوزه مسکن به ۳۶۳ هزار واحد مبلغ ۱۳۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات جدید از ابتدای سال جاری تا بیستم دی ماه ارائه شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد در تعداد و ۲۱ درصد مبلغ افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین ۱۱۵ هزار واحد تسهیلات به صورت فروش اقساطی به مبلغ ۴۶ هزار میلیارد ریال ارائه شده که دو درصد در تعداد کاهش داشته اما مبلغ آن ۷ درصد افزایش یافته است. رحیمی انارکی خاطرنشان کرد: در مجموع در حوزه مسکن ۴۸۰ هزار واحد در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی شده و کل تسهیلات اعتباری بانک ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

عملکرد بانک مسکن در مسکن مهر

رحیمی انارکی در مورد عملکرد بانک مسکن در پروژه‌های مسکن مهر نیز گفت: تعداد کل قراردادهای منعقده حدود ۲ میلیون و ۳۹۶ هزار واحد بوده و ۴۴۳ هزار واحد باقی مانده است که از این تعداد ۲۰۳ هزار واحد فعال در حال ساخت و ۲۴۰ هزار واحد غیر فعال مشکل دارد. وی افزود: از مجموع ۵۵۵ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال مبلغ ۵۳۲ هزار میلیارد ریال قرارداد امضا شده و ۵۰۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

  • منبع خبر : ایبنا