سازمان هواشناسی کشور با صدور هشداری از افزایش غلظت آلاینده‌ها به شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی در چهار کلانشهر، تهران، اصفهان ، کرج و اراک خبر داد.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

هشدار آلودگی-سطح نارنجی شماره ۱ یکشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۲۳
توصیف سامانه: تداوم و تشدید پایداری هوا
زمان شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
زمان پایان: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
نوع مخاطره: افزایش غلظت آلاینده‌‌ها، کاهش کیفیت هوا
منطقه اثر: تهران، اصفهان ، کرج، اراک
اثر مخاطره: افزایش غلظت آلاینده ها به شرایط ناسالم برای تمامی گروه های سنی
توصیه: مدیریت جهت کاهش تردد خودروها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، تاکید به عدم تردد غیرضروری برای تمام گروه ها، اجتناب از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز.