وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند از برگزاری  این همایش قدردانی کرد و گفت: نمی توان حرکت خوب شهرداری  را در عرصه هوشمند سازی شهر نادیده انگاشت. اما باید دید امروز باید کجا باشیم و کجا قرار داریم.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به آنلاین بودن رصد شاخص‌های آلودگی هوای تهران، افزود: خوشبختانه آنالیز دقیقی در ارائه گزارش هواشناسی در شهرداری تهران صورت می‌گیرد. اما متاسفانه تصمیمات هوشمندی نمی گیریم که تقصیر شهرداری هم نیست.

وی به وجود موتورسیکلت و خودروهای فرسوده اشاره داشت و افزود: در گذشته بهحمل‌ونقل عمومی تکیه داشتیم اما امروز به سفرهای اشتراکی توجه داریم. شهرداری تهران کارهای دیگری در تردد شهری انجام داده و در برخ تقاطع ها می بینیم که حضور پلیس دیگر به چشم نمی خورد و دوربین ها جایگزین کنترل پلیس شده است. رصد تغییرات فصول و تعداد درختان و بسیاری دیگر از امور شهری تحت کنترل هوشمند قرار گرفته است.

وی بار دیگر به خدمات شهرداری اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی از آفاتی که ممکن است در هوشمند شدن شهر وجود داشته باشد گمنامی مسئولان در این حوزه و نبود دید کافی به تغییرات در این بخش است. خوشبختانه جوانان در شهرداری به سمت تهران هوشمند در حرکت هستند.

جهرمی تاکید کرد: شهر هوشمند یک اقتصاد است. لزومی هم ندارد که سرمایه‌گذاری برای ایجاد ساختمان  هوشمند وجود داشته باشد. اما با بکار گیری ابزار تشویقی مردم بدون هزینه به این سمت حرکت می کنند. اقتصاد هوشمند با ایجاد فضای رقابتی نباید ایجاد رانت کند.

وزیر ارتباطات و فناوری افزود: علیرغم وجود تفاهم‌ها از گذشته، امروز نیز به منظور استفاده از ظرفیت‌های هوشمند تفاهم دیگری بین دولت و شهرداری صورت می گیرد.

به گفته جهرمی، امروز دولت الکترونیک یک شو و نمایش نیست. مصادیقی روی میز داریم. روابط بسیار نزدیکی بین شهرداری و دولت الکترونیک در حال شکل گیری است.

وی با تاکید بر اینکه شهروند هوشمند مهم‌ترین رکن اساسی در هوشمند شدن شهر است، خاطرنشان کرد: امروز شهرداری به این سمت گام برداشته که شفاف‌سازی کارها را از طریق هوشمند در اختیار شهروندان قرار دهد اما نحوه استفاده از آن مهم است که باید شهروندان به آن تسلط پیدا کنند.

وزیر اطلاعات و فناوری به ابن نکته نیز اشاره کرد که، فناوری ایرانی با نام ایرانی به شهروندان عرضه شود.