انتخاب پردیس به عنوان بهترین شهر جدید بر اساس رای کاربران

شرکت عمران شهر جدید پردیس با ۲۳ هزار و ۴۱۴ رأی از سوی کاربران، عنوان نخست را در ششمین جشنواره چهره سال ۹۷ صنعت راه و ساختمان به خود اختصاص داد و بالاتر از اندیشه و هشتگرد قرار گرفت.

با پایان رأی‌گیری در گروه شرکت عمران شهرهای جدید در بخش شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر، شرکت عمران شهر جدید پردیس با کسب ۲۳ هزار و ۴۱۴ رأی به عنوان چهره سال ۹۷ انتخاب شد. در این گروه شرکت عمران اندیشه در استان تهران با ۱۴ هزار و ۹۰ رأی رتبه دوم و هشتگرد در استان البرز با ۹ هزار و ۳۸۱ رأی رتبه سوم را از آن خود کرد.

مهدی هدایت، مدیرعامل عمران پردیس ضمن تشکر از ساکنان فعلی و آینده پردیس برای کسب این عنوان در پیامی نوشت: «بهترین اتفاقات در سال ۱۳۹۸ برای این شهر رقم خواهد خورد و با مشارکت مردم به زودی پردیس چهره صاحبان جدیدش را خواهد شناخت».