اولین شماره «اهالی»، ضمیمه شهری روزنامه شرق، چهارشنبه ۲۸ دی‌‌ماه همراه با روزنامه منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از سایت روزنامه شرق، ️«اهالی» با رویکرد ترویج گفتمان شهر از منظر «حیات مدنی» و «ارتقای کیفیت زندگی»، به مدیرمسئولی *مهدی رحمانیان و با همکاری اعضای شورای سیاستگذاری؛ سیدمحمد بهشتی، احمد میدری، محمد نعیمی‌پور، علی اعطا و علی دهقان (سردبیر) بر مسایل شهر، مدیریت شهری و معماری تمرکز دارد و در پرونده‌ ویژه‌ هر شماره، یکی از مسایل اصلی کلانشهرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
️در شماره اول «اهالی»، آثار و گفتارهایی از سیدمحمد بهشتی، کامبیز نوروزی، علی اعطا، غلامرضا کامیار، علی کیافر، بهزاد اشجعی، یوسف حجت، محمدفرید مصلح، طوفان جعفری، سیدهادی حسینی، سیامک صدیقی، محراب توکلی، نورا حسینی، نجمه رجب، منصوره محمدی، کوروش رفیعی و … منتشر شده است.