شهردار تهران با صدور حکمی رضا کرمی را به عنوان رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منصوب کرد.

شهردار تهران با صدور حکمی رضا کرمی را به عنوان رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منصوب کرد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایرنا، پیروز حناچی در این حکم بر سه اصل ‘پیشگیری، ایمنی و مدیریت بحران’، ‘هماهنگی و تعامل سازنده با ارگان ها و سازمان های ذیربط’ و ‘ارتقا سطح آموزش و مشارکت شهروندان’ تأکید کرده است.

پیش از این احمد صادقی رئیس این سازمان بود که از سوی محمدباقر قالیباف منصوب شده بود.