"مهدی آبشاری" سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی سازمان مهندسی و عمران شد.

به گزارش پایگاه خبری بین نیوز از  روابط عمومی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، در جلسه مدیران پروژه سازمان و با حضور مدیر عامل و معاونان، طی حکمی سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی منصوب شد.

بر اساس این حکم، مهدی آبشاری به عنوان سرپرست معاونت مهندسی و برنامه ریزی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران منصوب شد. وی پیش از این عهده دار مسئولیت هایی همچون مدیر واحد کنترل کیفی ، مدیر حراست و مشاور مدیرعامل سازمان بود. همچنین در این جلسه مهندس علی پیوسته مدیر عامل سازمان از خدمات آقای میرفاضل نیکزاد، معاون اسبق مهندسی و برنامه ریزی تقدیر و تشکر به عمل آورد.

علاوه بر این، بر اساس حکم دیگری، “میرفاضل نیکزاد” به عنوان مشاور مدیرعامل در امور فنی، حقوقی و قراردادهای سازمان (پروژه های ويژه ، تونل توحيد ، پروژه رويان) و ساير امور ابلاغی منصوب شد.