به گزارش بين نيوز ، مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حکمی عباس شفیعی را به سمت عضو جدید هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، منصوب کرد.

متن حکم به شرح زیر است: به موجب این حکم مستند به مصوبه شماره ۲۲۸.۳.ص مورخ ۱۳۹۸.۱.۲۸ مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده شرکت بازآفرینی شهری ایران و به استناد مفاد بند “۳” ماده (۱۳) و ماده (۱۵) اساسنامه شرکت، جنابعالی را به عنوان عضو هیئت‌مدیره  شرکت مذکور برای مدت ۲ سال منصوب می نمایم.