به گزارش ایلنا، سعید استاد فرج، در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران برگزار شد گفت: همکاران سازمان همیاری بسیار توانمند در اجرای اهداف سازمانی هستند. حتماً همکارانی که منشأ اثر در سازمان همیاری هستند مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

وی تاکید کرد: اعتماد از دست رفته شهرداری‌ها به عنوان سهامداران اصلی این سازمان باید جلب شود.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این مراسم تقی زاده – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران – نیز گفت: اساساً فلسفه وجودی تأسیس این سازمان حمایت و پشتیبانی شهرداری‌های استان به عنوان اصلی‌ترین سهامداران این سازمان است. طبعاً توقع سهامداران از سازمان این است که سازمان همیاری در چارچوب اساسنامه به برآورده کردن نیازهای شهرداری‌های استان تهران بپردازد.

وی افزود: از زمان تأسیس، این سازمان با فراز و فرودهایی همراه بوده است و اگر نتوانیم برنامه محور حرکت کنیم قطعاً با مشکل مواجه می‌شویم. اگر بخواهیم تحولی بزرگ در سازمان به وجود بیاوریم باید رویکردی نوین مبتنی بر پویایی و بالندگی و در چارچوب برنامه اتخاذ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ادامه داد: استان تهران دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی در حوزه بازرگانی و سرمایه گذاری است که استان‌های دیگر فاقد آن هستند و این به منزله یک فرصت برای سازمان همیاری شهرداری‌ها است. لازم است در رویکرد جدید سازمان حتماً به ظرفیت‌های شهرداری تهران و ارتباط و تعامل دوسویه سازمان همیاری و با شهرداری تهران توجه شود.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، تقی‌زاده تاکید کرد: موضوعات فنی، عمرانی، اقتصادی و تجاری باید از اولویت‌های اساسی سازمان همیاری باشد. خیلی از موارد سرمایه‌گذاری در بوروکراسی زائد اداری متوقف می‌شود و این مانع توسعه استان خواهد شد. توجه به این موضوع وظیفه سازمان همیاری است.