طی حکمی از سوی مهندس صفا صبوری دیلمی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، "حسن صفات" به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت یادمان سازه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، در نشستی که با حضور مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی و مدیران ارشد این معاونت برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات محمد مهدی سنماری در شرکت یادمان سازه، مهندس حسن صفات به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره این شرکت معارفه شد.