مهندس مرتضی سرمدی به عنوان معاون اجرایی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، طی حکمی از سوی مهندس سید مجید غمخوار مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران مهندس مرتضی سرمدی به سمت معاونت اجرایی این سازمان منصوب شد.

طی حکم دیگری از سوی مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق، امید حسن پور به عنوان مدیر دفتر مدیرعامل منصوب شد.