از ابتدای سال جاری تاکنون 27 حلقه چاه غیرمجاز با دبی مجموع حدود 1.2 میلیون متر مکعب در سال، در شهرستان آبیک مسدود شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، مهندس عبدالهی رئیس اداره منابع آب شهرستان آبیک با اعلام این خبر گفت: حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین وظایف ما در شهرستان می باشد که در همین خصوص و در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با همکاری نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷ حلقه چاه غیر مجاز فرم ۵ با دبی مجموع ۱٫۲ میلیون متر مکعب در سال توسط گروه انسداد شرکت آب منطقه ای قزوین و مامورین ماده ۳۰ این شهرستان مسدود گردیده و این اقدامات تا پر شدن کلیه چاه های غیر مجاز شهرستان با جدیت ادامه خواهد یافت.

رئیس اداره منابع آب شهرستان آبیک افزود: برداشت های غیر مجاز از سفره های آب زیرزمینی سبب پایین رفتن سطح این سفره می شود که این موضوع می تواند تبعات مخربی از جمله افزایش سطح فرونشست را برای دشت قزوین به همراه داشته باشد.

مهندس عبدالهی با اشاره به تغییر اقلیم و لزوم سازگاری با شرایط کم آبی اظهار داشت: نصب کنتورهای هوشمند جهت مدیریت مصرف و صرفه جویی در میزان استفاده از منابع آبی از جمله اقداماتی است که بهره بردارن می توانند بدین وسیله ضمن همکاری با شرکت آب منطقه ای به احیاء دشت قزوین نیز کمک نمایند.

رئیس اداره منابع آب شهرستان آبیک در پایان یادآور شد؛ اداره منابع آب شهرستان آبیک در چارچوب قوانین و مقررات با کمک گروه های گشت و بازرسی ضمن شناسایی تخلفات در حوزه منابع آب های سطحی و زیرزمینی با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد نمود.

 

استان قزوین_ بین نیوز_ سید مرتضی نصری