مدیر امور طرح و اعتبارات بانک مسکن از انعقاد قرارداد ۹۵۴ میلیارد تومانی برای ۱۵۰۶۱ واحد بافت فرسوده خبر داد و مبلغ واریز تسهیلات به پروژه های بازآفرینی شهری را ۷۳۰ میلیارد تومان، برشمرد.

به گزارش شبکه خبری بین نیوز، محمدحسن علمداری مدیر امور طرح و اعتبارات بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تازه ترین آمار پرداخت تسهیلات بافت فرسوده را به متقاضیان ساکن در بافت های ناکارآمد شهری توضیح داد.

مدیرامور اعتبارات بانک مسکن گفت: در اجرای بازآفرینی شهری تاکنون تعداد ۳۱۵۱ پروژه تعریف شده است. در اجرای این طرح در بافت های فرسوده شهری ۱۹۶۸۶ واحد به بانک برای عقد قرارداد معرفی شد که بانک با ۱۵۰۶۱ مالک واحدهای بافت فرسوده برای پرداخت تسهیلات قرارداد منعقد کرده است.

علمداری مبلغ قرارداد تسهیلات منعقد شده را ۹۵۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: مبلغ واریزی تسهیلات به پروژه های اجرای طرح بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده ۷۳۰ میلیارد تومان بوده است.