رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور در دیدار با مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قزوین نقش اموزش ها در کاهش حوادث برای این اقشار را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، علی اکبر شوکت با اشاره به اینکه برای ۵۰۰ انجمن صنفی تحت پوشش در سراسر کشور تاکنون آموزش های بسیاری در خصوص افزایش سطح مهارت ها وارتقا آن ها توسط این کانون و سازمان ها و مراکز اموزش فنی و حرفه ای برگزار شده، از آموزش ۱۵۰ هزار نفر در این راستا توسط این تشکل صنفی خبر داد.
عضو سابق هیأت امنای تأمین اجتماعی کشور، توزیع ۳۰ هزار بسته سبد کالای معیشتی را بین اعضای تحت پوشش از دیگر فعالیت های این کانون بیان کرد.
علی اکبر شوکت تحت پوشش قرار گرفتن یک میلیون نفر از استادکاران و کارگران ساختمانی کشور و معرفی آنها به تأمین اجتماعی برای تحت پوشش قرار گرفتن به اضافه افراد خانواده، تکمیل آموزش ها، ارتقای مهارت های شغلی، توزیع سبد کالای معیشتی و کالا و … را از اهم اقدامات این کانون در راستای حمایت از استادکاران و کارگران ساختمانی برشمرده و خواستار توجه مسئولان به این اقشار در راستای صیانت از نیروی کار و جلوگیری از اشتغال اتباع غیرمجاز بیگانه در این راستا گردید. همچنین؛ مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان قزوین در این دیداربر تداوم امر آموزش ها به استاد کاران و کارگران صنعت ساختمان در طول سال تأکید کرد.
عین الله کشاورز ترک حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویژه کارگران صنعت ساختمان را از ضروریات برشمرده و خواستار تداوم همکاری های این تشکل در بازرسی ها و آموزش های ایمنی برای جلوگیری از کاهش حوادث برای این اقشار از جلوگیری از به کارگیری اتباع غیر مجاز بیگانه در صنعت ساختمان کشور شد.
در این دیدار سید محمد حسینی آشنستانی، رئیس کانون انجمن های صنفی استاد کاران و کارگران صنعت ساختمان استان قزوین گزارشی از روند فعالیت های این کانون ارائه و خواستار همکاری های اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قزوین در راستای رفع این مشکلات شد.

 

استان قزوین_ بین نیوز- سید مرتضی نصری