به گزارش شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهندس صفا صبوری دیلمی طی این بازدید میدانی که به اتفاق مهندس حسن صفات سرپرست شهرداری منطقه ۲ صورت پذیرفت، تعدادی از پروژه های عمرانی در حال اجرا در سطح منطقه را مورد پایش و بررسی قرار داد.