مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، از تلاش برای اجرای عملیات بازسازی اساسی ساختمان مرکز نمایشگاه های دائمی شهرداری تهران تا پایان اسفندماه سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بین نیوز از روابط عمومی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران، مهندس سید مجید غمخوار با بیان آنکه اجرای عملیات بازسازی اساسی ساختمان مرکز نمایشگاه های دائمی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو، در ادامه برنامه ها و ماموریت های اجرایی سازمان عمرانی مناطق در بازسازی ابنیه اداری مدیریت شهری پایتخت به این سازمان واگذار شده است، ابراز امیدواری ساختمان مذکور تا پایان اسفندماه سال جاری آماده تحویل به بهره بردار شود.

به گفته مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق، جبهه اصلی در اجرای عملیات بازسازی ساختمان مرکز نمایشگاه های دائمی شهرداری تهران شامل طبقه اول این بنا بوده و متعاقب تخریب و برچیدن کف سالن اصلی، وضو خانه و سرویس های بهداشتی، اجرای کف سازی جدید در این بخش ها آغاز شده است.