در همه استانها مدیران اجرایی با مذاکره و مشورت اهل فن و کارشناسان حوزه اشتغال و نخبگان دارای اهلیت، برای انتصاب مدیر کل اصلح و به دور از نگاه های سیاسی دنبال می شود. اما این گزینش ها در استان قزوین بر خلاف موارد ذکر شده عمل می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از روزنامه سراج، دخالت برخی نمایندگان مجلس در انتصابات، خلاف اصول قانون اساسی است. با عنایت به ضرورت های اجتماعی و ظرفیت های فوق العاده وزارت کار و سازمان استانی وزارت کار در استانها در ابعاد مختلف اشتغال، بیمه، بازنشستگی و حمایت های جانبی و ارائه تسهیلات در خلق فرصت های شغلی، جایگاه ممتازی دارد. به همین جهت عزل و نصب مدیران ستادی و رؤسای ستادی ادارات کل کار، مستلزم نگاه به همه ضرورت ه او ظرفیت ها می باشد. به طوری که در همه استانها مدیران اجرایی با مذاکره و مشورت اهل فن و کارشناسان حوزه اشتغال و نخبگان دارای اهلیت برای انتصاب مدیر کل اصلح، به دور از نگاه های سیاسی دنبال می شود. لیکن؛ در این گزینش ها در استان قزوین بر خلاف موارد ذکر شده جهت انتصاب مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، یکی از نمایندگان مجلس محترم شورای اسلامی، برخلاف اصول قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم مداخله نمایندگان مجلس در نظام اجرایی کشور، یکی از بستگان خود را که دارای ۷ سال سابقه در اداره کار قزوین می باشد و فاقد سابقه در رده متعارف مدیریتی بوده و صرفاً یک کارشناس عادی در اداره کار بوده و توان اداره کار شهرستان را ندارد و از تجربه و سابقه برخوردار نبوده و شاخص های لازم مدیریتی را از منظر مردمی بودن نداشته و رشته تخصصی ایشان نیز مرتبط با اداره کار نمی باشد و دهها نفر جوانتر از ایشان،جهادی و انقلابی تر و با سواد تر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین وجود دارد که مورد استقبال جهت تصدی این پست قرار نگرفته اند و برای حفظ آرامش و ثبات در محیط کارگری استان و پرهیز از تنش های کارگری، ارتقاء اشتغال  و تقویت تعاون لازم است احدی تصدی پست مدیریت کل را بر عهده گیرد که توان مدیریت و اداره امور را داشته باشد و حمایت نماینده نباید اثر گذار در تصمیمات و انتصابات مدیریت های اجرایی استان باشد که این دخالت ناصواب موجب تضعیف جایگاه مدیریت ارشد استان در اداره استان می گردد و مدیرکلی  که با حمایت نماینده انتصاب پیدا کند، پاسخگوی نماینده خواهد بود نه پاسخگوی استاندار و وزیر، لذا با توجه به جریان نادرست انتصابات در وزارت  تعاون  کار و رفاه اجتماعی، منطق اقتضا دارد نماینده  عالی دولت در استان قزوین از پذیرش تحمیلی مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی این استان  اجتناب نماید تا شاهد چالش در این عرصه و مشکلات  کارگری و کارفرمایی در استان با توجه به صنعتی و گارگری و بروز مشکل در واحدهای تولیدی از حیث این انتصاب باشیم.

 

استان قزوین- بین نیوز- سید مرتضی نصری