نخستین جشنواره تجارب مدیران شهری با شعار «راهی به‌سوی آینده در شهری برای همه» در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران و محسن هاشمی، رئیس شورای‌شهر تهران، به کار خود پایان داد.

به‌گزارش خبرنگار تین‌نیوز، در این جشنواره، شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به فعالیت حدود ۳۰۰هزار نفر در مجموعه شهرداری‌های کشور، گفت: حدود ۲۰۰هزار نفر از این تعداد دیپلم و یا زیر دیپلم هستند.

علی نوذرپور یادآور شد: درحال‌حاضر به ازای هر پست ۱٫۶ نفر نیرو در شهرداری وجود دارد. یکی از راهکارها برای دریافت بهترین عملکرد، ایجاد رقابت بین نیروهای فعال در شهرداری‌ها است.

او تصریح کرد: دولت برای ارزیابی کارکنان خود جشنواره شهید رجایی را برگزار می‌کند؛ اما شخصیت حقوقی شهرداری باشخصیت دولت متفاوت است و لذا مناسب است شهرداری‌ها جشنواره خاص خود را داشته باشد.