رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: همایش و حرف بس است، باید اجرا کرد.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، مجید فراهانی با اشاره به اینکه هوشمندسازی یک‌امر لوکس و تفننی برای تهران به‌حساب نمی‌آید بلکه یک ضرورت است، اظهار کرد: نگاهی به تجربه توسعه شهری در شهرهای برجسته دنیا این واقعیت را به خوبی نمایان می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود به این این موضوع پرداخت که، شهر پوتراجایای مالزی با ۴میلیون نفر جمعیت نمونه خوبی از یک‌ شهر هوشمند به‌حساب می‌آید، تصریح کرد:  چرا که در طول شبانه‌روز با وجود چنین جمعیت زیادی، کمتر شهروندی را می‌توان مشاهده کرد که در سطح شهر تردد می‌کند.

فراهانی به دستاوردهای سفر خود به مالزی اشاره کرد و افزود:  در سفری که به پوتراجایا داشتم متوجه شدم که غالب مردم در خانه‌های خود،  به طور آنلاین کارهای شبکه بانکی و امور اداری خود را انجام می‌دهند. اما در رابطه با ایران و تهران می‌توان گفت که ما در حد حرف، ادعا و در سطح همایش مانده‌ایم. حرکت قابل درکی که نشان دهد تهران هوشمند شده است چندان به چشم نمی‌آید.

وی  با بیان اینکه به اعتقاد شورا، اکنون اولویت اصلی خارج شدن از عرصه حرف و حرکت به سمت عرصه عمل و پروژه‌ها است، ابراز داشت:  اگر استکهلم هوشمند شده به اجرای ۱۷۰پروژه‌ای برمی‌گردد که به جای برگزاری همایش به آن‌ها توجه شد. شهری که اکنون دیگر درگیر اجرای پروژه نیست بلکه به مرحله نگهداشت پروژه‌ها رسیده است.ما نیز درب‌ها را باید به روی بخش خصوصی و نخبگان باز کنیم. زیرا تجربه نشان داده که تکیه به منابع دولتی تنها راه رسیدن به اهداف نخواهد بود.