به گزارش بين نيوز یکی از برنامه های مهم شهرداری بندر بوشهر در سال ۱۳۹۸ اجرای پروژه های عمرانی در محلات جنوبی و کمتر توسعه یافته است و از اهداف مهم آن ایجاد توازن و استفاده یکسان شهروندان از فرصت ها و امکانات شهری می باشد در مطالعات صورت گرفته از اصلی ترین نیازهای زیر ساختی محلات جنوبی می توان به جدول گذاری ٬ ایجاد کانال ٬ آسفالت  ٬ سنگفرش و پارک های محله ای و فرهنگسرا اشاره نمود از جمله اقدامات انجام شده نیز در شش ماه گذشته انجام عملیات پارک محله ای تنگک اول ٬ پارک باغ بهزاد ٬ پارک های حاشیه ای کانال ٬ سنگفرش و آسفالت و همینطور گذر کوتی و فدک در بافت قدیم اشاره نمود.  بر همین اساس روز یکشنبه مورخ ۱۵. اردیبهشت شروع عملیات اجرایی ۹ پروژه بمناسبت روز شوراها رسما اغاز خواهد شد .از جمله این پروژه انجام عملیات اجرایی جدول ٬ کانال  ٬ آسفالت و سنگفرش کوچه های محلات جلالی و شغاب ٬ خیابان شهید ماهینی ٬ ریشهر و سرتل ٬ محلات تنگک اول ٬ دوم و سوم  کانال گذر کوچه معاینه فنی و همچنین سنگفرش بافت قدیم محله دهدشتی می باشد.

  • منبع خبر : شهرداری بندر بوشهر