به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، در این دوره از کلاس ها که با حضور قدرت الله مهدی خوانی، مدیر کل بحران و سید حسین بی نیاز، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قزوین و جمعی از خبرنگاران برگزار شد، حسن قربانی خبرنگار، نویسنده و پژوهشگر حوزه خبرنگاری بحران به تدریس شیوه های نوین آموزش خبرنویس در مواقع بحران و حوادث
غیر مترقبه پرداخت و شرکت کنندگان با روش های نوین آموزش خبرنگاری بحران آشنا شدند.

سید مرتضی نصری، خبرنگار بین نیوز در استان قزوین