در تاریخ هفدهم سپتامبر، دانشگاه قفقاز میزبان مدیر اجرایی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل، آقای ژو شانژونگ بود که در طی این بازدید، گواهینامه بین المللی استاندارد کیفیت آموزش گردشگری، توسط ایشان به رشته کارشناسی دانشکده توریسم دانشگاه قفقاز اعطا شد.

در این مراسم، رئیس دانشگاه قفقاز دکتر کاخا شنگلیا، مدیراجرایی سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل آقای ژو شانژونگ، رئیس دانشکده توریسم خانم نینو کالاندادزه و مدیر دپارتمان پژوهش و برنامه ریزی گردشگری ملی گرجستان و استاد دانشگاه قفقاز، گیورگی برگادزه حضور داشتند.

دانشگاه قفقاز، تنها مؤسسه آموزش عالی در گرجستان و یکی از اولین مراکز آموزشی در منطقه است که موفق به دریافت این گواهینامه شده است. گواهینامه بین المللی استاندارد کیفیت آموزش گردشگری (TEDQUAL) که توسط سازمان جهانی گردشگری اعطا میگردد، یکی از بالاترین استاندارهای آموزش، تعلیم و پژوهش در زمینه توریسم می باشد. سیستم کیفی، رشته های گردشگری را از دیدگاه آموزشی و سازمانی ارزیابی کرده و کارآمد بودن آن ها را بررسی می نماید. دانشکده توریسم دانشگاه قفقاز بار دیگر به اثبات رسانید که مطابق با استاندارهای جهانی در صنعت گردشگری بوده و متخصصان شایسته ای را در این زمینه پرورش می دهد.

با دریافت این گواهینامه، آموزش عالی کشور گرجستان در صحنه رقابت جهانی یک گام فراتر گذاشت که این بدان معناست که رشته تحصیلی، مطالبات بازار جهانی را داشته و به طور کامل آن ها را تأمین می نماید.

دانشکده توریسم دانشگاه قفقاز، با ملحق شدن به شبکه سازمان جهانی گردشگری, شرایط مشارکت در برنامه های تبادل دانشجو و پرسنل دانشگاهی را کسب نمود که به سبب آن، امتیاز به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه را به دست خواهد آورد.

شایان ذکر است که دانشگاه های دیگری چون دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، دانشگاه بولونیا ایتالیا، کالج سزار ریتز سوئیس، دانشگاه بورنموث انگلستان، دانشگاه یوکم کبک در مونترال کانادا نیز حائز این گواهینامه می باشند.

#دانشگاه_قفقاز
#دانشکده_گردشگری
#سازمانUNWTO
#گواهینامه_جهانی