افتتاح نمايشگاه صنعت ساختمان در بوشهر را در بهمن ماه، از تاريخ ٢٦ لغايت ٢٩ بهمن ماه شاهد خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز، درنشست دبیر مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور با مجرى نمايشگاه بين المللى استان بوشهر، موضوع برگزاری نمایشگاه بین المللی مشترک بین بوشهر و کشورهای حاشیه خلیج فارس، ازسوی دبیر مرکز مطرح و مورد توافق قرار گرفت.
مجرى نمایشگاه بین المللی بوشهر گفت: باتوجه به شرايط كرونایی و احتمال عدم مشاركت صنعت ساختمان و بازديدكنندگان، به لطف خدا با استقبال خوبى از مجموعه كارها درسطح كشور و استان مواجه شديم و انتظار داريم با رعايت پروتكل های بهداشتى مناسب، اين حركت اقتصادى و پوياي صنعت ساختمان را به عموم مردم معرفى و اجرايي كنيم.
خانم مهندس عالی حسینی افزود؛ افتتاح نمايشگاه صنعت ساختمان را در بهمن ماه از تاريخ ٢٦ لغايت ٢٩ بهمن ماه شاهد خواهیم بود. وى تعدادشركت كنندگان صنعت ساختمان را در اين نمايشگاه ٥٠ شركت برتر و برندهاى معتبر كشور اعلام کرد.

وى درپايان اظهاراميدوارى كرد درسال اينده با وجود شرايط مناسب و رفع بیماری كرونا و مساعدت مسؤولين استانى، شاهد نمايشگاه هاى مشترك كشورهاى همسايه، به منظور توسعه و شكوفايى اقتصادى تجارت و معيشت استان بوشهرباشيم.

استان بوشهر- بین نیوز- سید ابوالحسن جعفری