دانشمندان موفق شده‌اند با ادرار انسان یک آجر بسازند که پتانسیل تولید مواد ساختمانی سازگار با محیط زیست را دارد.

این اولین آجر بیولوژیکی جهان است و با ادرار انسان ساخته می‌شود و توانایی استفاده در نیازهای مختلف را دارد.

این تکنولوژی بر اساس یک فرآیند طبیعی به نام “ته‌نشینی کربنات میکروبی” عمل می‌کند و دانه‌های شن و ماسه با باکتری‌ها تجمیع می‌شوند و یک آنزیم به نام “اوره‌آز” تولید می‌کنند.

وقتی اوره‌آز در معرض ادرار قرار می‌گیرد، یک ترکیب درون آن را می‌شکند که اوره را شکل می‌دهد و این آن واکنش شیمیایی است که کلسیم کربنات را برای تشکیل آجر مذکور تولید می‌کند.

این محصول همچنین دارای مزایای زیست محیطی قابل توجهی است؛ زیرا در دمای اتاق شکل می‌گیرد، در حالی که تولید آجرهای رایج نیاز به کوره‌هایی با دمای ۱۴۰۰ درجه سانتی‌گراد دارد سبب تولید کربن دی اکسید و نهایتا آلودگی هوا می‌شود.

دانشمندان معتقدند ادرار طلای مایع است و ۹۷ درصد از فسفر موجود در ادرار را می‌توان به فسفات کلسیم تبدیل کرد.