در این مراسم، ضمن گرامیداشت روز حسابداری، از حسابداران کانون، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

به نام خداوند حسابگر و حسابرس

بیانیه کانون جهادگران جهاد سازندگی به مناسبت هفته حسابداری

حسابداران جهادگران پرتلاش عرصه کسب و کار و معیشت افراد جامعه هستند که خاموش و موثر در سازندگی کشور نقش آفرینی می نمایند. روز حسابدار و هفته حسابداری را به این جهادگران پرتلاش تبریک می گوییم.

در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نیازمند نوآوری حسابداران برای توسعه کسب و کار فناورانه هستیم. محدود شدن حسابداری کسب و کار به درآمدها هزینه های نقد و غیر نقد و دارایی های مادی منقول و غیر منقول و عدم توجه و خلق علم و فناوری برای عمده ترین دارایی های غیر نقد از جمله منابع انسانی، اطلاعات، فناوری و سرمایه های اجتماعی به نوعی شناخت و بهره برداری کارآموز اصلی ترین دارایی های  روزآمد را به فراموشی سپرده و توسعه کسب و کار فناورانه را با چالش و محدودیت روبرو نموده است. امید که امسال آغاز نهضت جهاد علمی برای خلق فناوریهای نرم جدید حسابداری از جمله طراحی و بکارگیری انواع ابزارهای هوشمند مدیریت دانش و از جمله نرم افزار هوشمند مدیریت درآمد هزینه خانوار برای مدیریت و بهره­گیری خانوار از همه دارائی های نقد و غیر نقد باشیم.

کانون جهادگران جهاد سازندگی

آذر ۱۴۰۱