نشست مقدماتی امضای تفاهمنامه همکاری بین شرکت عمران شهرهای جدید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بین نیوز از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید نشست مقدماتی امضای تفاهمنامه همکاری بین شرکت عمران شهرهای جدید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا جعفری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، سید محمود اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ارشاد، سید محمد هاشمی معاون حقوقی و امور مجلس و استان های این وزارتخانه، سید علیرضا مکبری مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید و سایر مدیران مرتبط با حوزه برگزار شد.
در این جلسه که با هدف افزایش تعامل و همکاری فی ما بین در موضوعات زیرساختی و حوزه های کالبدی و کارکردی شهرهای جدید برگزار شده بود مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی امور فرهنگی در سراسر کشور پس از تحویل زیرساخت های شهرهای جدید در این حوزه اقداماتی را جهت فعال شدن مباحث فرهنگی در این شهرها به انجام برساند.
در این راستا مسائل گوناگون حوزه های فرهنگی و اجتماعی در شهرهای جدید از جمله مباحث مربوط به بخش هویتی و برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری و ملی با نقش ویژه دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت عمران شهرهای جدید مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در این نشست همچنین حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرهای جدید کشور با هدف فعال شدن رویدادهای فرهنگی و مدیریت آسیب های اجتماعی نیز به عنوان سیاست گذار امری ضروری اعلام شده و کارگروهی به منظور پیگیری موارد مطروحه اعم از موضوعات برنامه ای، زیرساختی، ساخت مسکن هنرمندان و برنامه ریزی برای ساخت مجموعه های فرهنگی برای هر دو بخش در نظر گرفته شد.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد پیوست های اجتماعی شهرهای جدید با حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی به ویژه برای شهرهای نزدیک پایتخت مورد تایید قرار گرفته و شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری ادراه کل فرهنگی استان تهران رویدادهای مشترکی را در این شهرها در حوزه های زیرساختی، هویت بخشی و ارتقای سبک زندگی به انجام برسانند.