مدیرکل راه و شهرسازی استان از افزایش کمی و کیفی طرح های این اداره کل در سه سال اخیر خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی( ایلام)  مدیر کل این دستگاه اجرایی اظهار داشت: طول بزرگراه‌های استان از ۲۰ کیلومتر سال ۱۳۹۶ هم اکنون به ۱۵۰ کیلومتر رسیده است و تا پایان دولت به ۲۰۰ کیلومتر خواهد رسید.

وی افزود: در حوزه راه‌های اصلی و فرعی در سال ۱۳۹۶ تاکنون ۱۲۴کیلومتر راه احداث شده است که این رقم در سال ۹۶،  ۲۳ کیلومتر بود.

کاظمی در خصوص حفاری تونل در سطح استان گفت: در حالی که در سال ۱۳۹۶ تنها ۵۰۰ متر تونل حفاری شد اما در سه سال گذشته ۹۵۰۰ متر تونل در سطح استان حفاری شد که یک رکورد کشوری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از جمله تونل‌های حفاری شده می‌توان به اتمام حفاری تونل عظیم کبیر کوه و تونل‌های محور ایلام- مهران اشاره داشت.

مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام  از طراحی و آغاز احداث تقاطع‌های غیر همسطح استان جهت افزایش ایمنی تردد و حذف نقاط پر حادثه از سال گذشته تا کنون خبر داد و خاطرنشان کرد: تقاطع غیرهمسطح صالح آباد با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، سرابله با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی، کارزان با ۲۰ درصدپیشرفت فیزیکی، تقاطع سید حسن با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی و احداث زیرگذر ارغوان شهر ایلام با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی و  ادامه طرح تقاطع ملکشاهی با ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل پیگیری‌های مکرر است که در نوع خود در سطح استان بی‌سابقه است.

کاظمی در ادامه به احداث طرح های ساختمانی اشاره کرد و افزود: در این حوزه از احداث ۱۸۰۰ مترمربع ساختمان عمومی و دولتی سال ۱۳۹۶ به احداث ۱۰۶۰۰ متر مربع ساختمام عمومی و دولتی در سه سال گذشته دست یافته‌ایم.

وی به رشد ۳۷۵ درصدی انعقاد قرارداد در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: رشد اعتبارات ملی در مدت زمان مذکور ۳۸۰ درصد و تخصیص اعتبارات راه و شهرسازی استان نیز ۲۲۰ درصد رشد نشان می دهد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام به آغاز عملیات اجرایی اتصال استان به راه آهن سراسری و شبکه آزاد راهی اشاره کرد و در این خصوص گفت: احداث قطعه اول راه‌آهن اسلام آباد به ایلام آغاز شده و به زودی اجرای قطعات دیگر این طرح عملیاتی خواهد شد. همچنین احداث آزاد راه کرمانشاه- حمیل- مهران از سمت کرمانشاه اجرایی شده و به زودی از سمت حمیل به ایلام و مهران نیز ادامه طرح، اجرایی خواهد شد و در جنوب استان نیزاتصال مرز چیلات به آزادراه پل زال با اخذ مجوزهای لازم به مرحله اجرا درخواهد آمد.

کاظمی در پایان نوید آغاز احداث تونل دوم آزادی به طول ۳ هزار متر و احداث تقاطع‌های غیر همسطح مهدی‌آباد، احداث و تکمیل تقاطع غیر همسطح میدان قرآن شهر ایلام در آینده نزدیک خبر داد.