در نشستی که با حضور مدیران و کارشناسان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و شرکت آب منطقه ای تهران برگزار شد، زمینه های همکاری بیشتر به منظور افزایش ایمنی و حفظ حریم رودخانه فرحزاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، کارگروه همکاری مشترک مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با حضور مهندس “صفا صبوری دیلمی” معاون فنی و عمرانی شهرداری پایتخت و مهندس “یوسف رضاپور” سرپرست شرکت آب منطقه ای تهران تشکیل جلسه داد تا ضمن هم اندیشی پیرامون مشکلات حریم رودخانه فرحزاد، راهکارهای افزایش ایمنی این رودخانه مقابل خطر سیلاب بررسی شود.

در این نشست مقرر شد تا نقشه وضعیت موجود از برخی مقاطع رودخانه فرخزاد که طی سنوات گذشته کانالیزه شده است، در اختیار کارشناسان شرکت آب منطقه ای تهران قرار گیرد تا اقدامات اجرایی لازم برای حفظ حریم و ارتقای ایمنی رودخانه، متعاقب ارائه طرح اجرایی توسط این شرکت برآورد و بررسی شود.

گفتنی است در این نشست مهندس حسن صفات سرپرست شهرداری منطقه ۲، مهندس حبیب پوش پارس مدیرعامل شرکت خاکریزآب، مهندس پیمان عباسی مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها و تنی چند از مدیران و کارشناسان شرکت آب منطقه ای تهران نیز حضور داشتند.