به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نوزدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بررسی طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران، گفت: بحث مکران یک الگوی مهم توسعه برای جمهوری اسلامی ایران  است.

رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: تجربه ۴۰ ساله اداره کشور نشان داد که توسعه واگرا و عدم‌ توجه به توسعه متوازن و توسعه پایدار برای کشور ما آفت‌های فراوانی داشت که امروز داریم هزینه‌های سنگین آن را می‌پردازیم. به همین دلیل ضرورت دارد تا به این بلوغ و خرد جمعی برسیم که به دنبال توسعه متوازن باشیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این سرزمین بکر، با هر جهت‌گیری توسعه فعالیتی، نیازمند توسعه برون‌زا و درون‌زا به صورت توامان برای منطقه است که معتقدم هردوی آنها برای توسعه منطقه مکران ضرورت دارد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: استعداد این سرزمین ما را به استقرار جمعیت در منطقه ساحلی مکران هدایت می‌کند. اینکه ما برای آن منطقه موتور محرکه قدرتمندی را شناسایی، تسهیل‌گری و پشتیبانی کنیم تا توسعه به وجود بیاید و به معنای واقعی کلمه، توسعه در منطقه مکران محقق شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: جهت‌گیری‌ها و محورهایی که در طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران دیده شده، بسیار مناسب است. مهم همگرایی و تعامل دستگاه‌ها برای اجرای آن و نهایتا بحث حکمرانی و حکمروایی است که قرار است در آن سرزمین اتفاق بیفتد.

اسلامی تصریح کرد: اگر تضاد منافع و تعارض در اجرای طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران به وجود آید سرنوشت توسعه آن منطقه همانند سرنوشت سازمان‌های توسعه‌ای که تاکنون داشتیم و موفق هم نبودند، می‌شود. اما اگر این سند به عنوان یک نقشه راه توسعه به استان ها و استانداری ها ابلاغ شود و اعمال مدیریت و پایش نیز صورت بگیرد، طرح به ثمر و نتیجه مناسبی که پیش‌بینی شده است خواهد رسید.

وی افزود: از آنجا که قانونگذار در احکام دائمی توسعه چنین خواستی را از دولت داشته، دولت در حال پیگیری آن است ولی نکته مهم تصمیم‌گیری در مورد چگونگی توسعه است. در گام اول، بررسی‌ها در شورای‌عالی شهرسازی و معماری انجام می‌شود و به تصویب می‌رسد و در گام‌های بعدی در کارگروه سواحل مکران بررسی و به صورت مصوبه دولت ابلاغ خواهد شد.

اسلامی خاطرنشان کرد: تمامی کسانی که عضو کارگروه هستند از جانب خود و در اختیار وظایف سازمانی خود، باید نقش خود را در عملیاتی کردن مقدمات فراهم کنند تا با یکصدایی و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها طرح را پیش ببرند.

وی افزود: نکات زیادی وجود دارد که می‌توان روی آنها گفتگو و بحث کرد. مهم این است که ما چهارچوب خود را تعیین و جهت گیری خود را مشخص و اعلام کنیم. این سند کمک می‌کند تا چهارچوب‌ها و جهت‌گیری‌ها بسته شود و در جزئیات، زمان برای اصلاحات وجود دارد و حتما به آنها پرداخته خواهد شد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی