وزیر راه و شهرسازی در سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور برای افراد دارای معلولیت در ساختمان دادمان بر اهتمام ویژه این وزارتخانه بر برنامه‌ریزی و تدوین ضوابط به منظور مناسب‌سازی تردد برای افراد دارای معلولیت در فضاهای شهری و برون‌شهری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار شبکه خبری بین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور بر اهتمام وزارت راه و شهرسازی برای مناسب‌سازی کشور برای افراد دارای معلولیت در حوزه‌های مختلف شهرسازی و مسکن و همچنین شقوق مختلف حمل و نقل تاکید کرد و گفت:  با تمهیدات وزارت راه و شهرسازی، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به مناسب‌سازی کشور برای افراد دارای معلولیت، تسهیل و تسریع می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق آمار ۴۳ درصد ساختمان های مربوط به وزارت راه و شهرسازی برای تردد و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت، نامناسب است، از انطباق ضوابط و دستورالعمل‌های دسترسی مناسب معلولان در ساختمان‌های تابعه وزارتخانه در اسرع وقت خبر داد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه، هموارسازی و رعایت الزامات به عنوان قیودی برای طرف سازنده ملاک‌عمل قرار بگیرد در خصوص تفاهم‌نامه‌هایی که وزارت راه و شهرسازی با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تولید مسکن بازنشستگان و جامعه کارگری به امضا رسانده است، تصریح کرد: موضوع رعایت الزامات و مناسب سازی کشور برای افراد دارای معلولیت در تفاهم‌نامه‌های ساخت مسکن موردتوجه قرار گرفته است.

اسلامی توضیح داد: مناسب‌سازی کشور و فضاهای شهری و برون شهری برای افراد دارای معلولیت نهضتی پابرجا است و به عنوان یک تکلیف و مسولیت اجتماعی و نه فقط اجرای قانون و مقررات، پیگیری می‌شود.

اهتمام شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه به الزامات مناسب‌سازی کشور برای معلولان

وی خطاب به معاونان و مسئولان زیرمجموعه خود در بخش‌های ستادی و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد: همه افراد حاضر به خدمت در فرایندهای مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی به موضوع مناسب‌سازی کشور برای افراد دارای معلولیت، متعهدانه اهتمام داشته باشند.

اسلامی یادآور شد: طی مدتی که در وزارتخانه مشغول به فعالیت بودم با همکاری معاونان و سایر دست اندرکاران به شکل ویژه نسبت به مناسب‌سازی کشور برای افراد دارای معلولیت گام برداشتیم. در همین ارتباط نیز تا پایان دولت گام‌های موثر و ماندگاری را برمی‌داریم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات مناسب شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و همچنین سایر زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی در مناسب سازی فضاهای شهری و برون شهری برای افراد دارای معلولیت انجام بهتر این اقدامات را در گرو تخصیص اعتبارات و ردیف بودجه ای برای این منظور دانست و گفت: تکالیفی در قانون برای پیگیری مناسب سازی کشور برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است که در عین حال انجام این تکالیف و مسئولیت ها بدون ردیف بودجه است و بنابراین برای اینکار در سال های آتی باید با برنامه ریزی و تخصیص اعتبار همراه باشد تا از محل آن جبران شود. هم اکنون شرکت های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در دخل و خرج های مربوط به اینکار گرفتار هستند. هم اکنون شرایط کرونا کار را دشوار کرده است.

وی موفقیت در انجام این مهم را در همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی و همچنین وزارت کشور قابل تحقق برشمرد و تاکید کرد: تمیهدات لازم در این خصوص برای بودجه سال ۱۴۰۰ اندیشیده شود.

تعامل با سازمان نظام مهندسی به منظور مناسب‌سازی ساختمان‌ها برای افراد دارای معلولیت

اسلامی ارایه امکانات از راه دور را در خصوص سفرهای برون‌شهری در حوزه جاده و راه‌آهن برای افراد دارای معلولیت مناسب ارزیابی کرد و گفت: در خصوص مباحث مربوط به ضمانت اجرایی مصوبات و مقررات مناسب‌سازی کشور برای افراد دارای معلولیت، قطعا الزاماتی در پایان کار ساختمانی توسط شهرداری ها با کمک رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، و وزارت کشور دنبال و پیگیری خواهد شد. همچنین در بخش نظام مهندسی ساختمان نیز معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه در تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اقداماتی را در خصوص رعایت این الزامات در ساختمان‌ها دنبال خواهد کرد.

ستاد مناسب‌سازی کشور از اقدامات راه آهن در برخی ایستگاه‌ها بازدید می‌کند

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که وزارت راه و شهرسازی، به منظور مناسب سازی کشور برای افراد دارای معلولیت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد، گفت: از طرف ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور، هیاتی برای ممیزی و بازدید میدانی از اقدامات راه آهن جمهوری اسلامی ایران مامور شود و گزارشی از اقدامات راه آهن در خصوص مناسب سازی ارایه شود تا در تعامل با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مواردی که انجام نشده است دنبال و پیگیری شود.

تردد خودروهای معلولان در محیط فرودگاهی تسهیل می‌شود

همچنین در خصوص فرودگاه ها نیز شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران دقت داشته باشد که  پارکینگ های فرودگاه ویژه معلولان صرفا برای معلولان مورد استفاده قرار بگیرد و پلیس فرودگاه و مدیر ترمینال ها در این باره، نظارت کامل داشته باشند و در عین حال، تردد خودرودهای معلولان در محیط فرودگاه تسهیل شود.

گفتنی است، سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری هاو دهیاری های کشور، قبادی دانا، وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی کشور، معاونان وزیر راه و شهرسازی در حوزه های مسکن و ساختمان، شهرسازی و معماری، حمل و نقل، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.